Коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу.
Георгій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч

Премія імені Джеймса Мейса

ПОЛОЖЕННЯ
про премію газети «День»  імені Джеймса  Мейса за кращу публіцистичну роботу в галузі журналістики

1. Премія  імені Джеймса Мейса за кращу роботу в галузі журналістики (далі - Премія)  присуджується  щороку авторам нових публіцистичних творів у галузі журналістики, що сприяють  утвердженню  історичної пам'яті народу, його національної самосвідомості  та  самобутності, розкриттю масштабу та значення трагедії   Голодомору українського  народу  1932 – 1933 рр.

2. Премія присуджується щорічно в  меморіальні  дні пам'яті  Голодомору  українського народу   1932 – 1933 рр., у розмірі п’ятнадцять тисяч гривень за рахунок коштів  Фонду  головного  редактора газети «День» (ТОВ  «Українська  прес-група»).

3. На здобуття  Премії  можуть бути висунуті  роботи   окремих осіб, опубліковані (оприлюднені) у завершеному вигляді протягом останніх двох років, але не пізніше як за три  місяці  до їх висунення на здобуття Премії.

 4. Премія може бути присуджена громадянам України  та  іноземцям.

5. На здобуття Премії висувається автор одного твору   або серії робіт.

6. Повторно Премія може присуджуватися за наявності нових визначних досягнень у галузі журналістики.

 7. Для розгляду, конкурсного відбору творів претендентів на здобуття Премії, визначення та нагородження лауреатів утворюється Громадська  Рада  конкурсу з Премії за кращу роботу (далі – Громадська  Рада) у складі семи осіб, яка діє на громадських засадах  (додається  і  оприлюднюється одночасно з Положенням).

 Громадську  Раду  формує   головний редактор  газети «День».

Громадська  Рада  відповідно до покладених на неї завдань розглядає документи, зазначені у пункті  8 (1, 2) цього Положення, проводить відбір кандидатур на здобуття Премії.

Основною формою роботи Громадської  Ради  є засідання, які проводяться один раз на рік не пізніше першого  листопада.  Засідання Журі проводить Голова або за дорученням Голови Громадської  Ради  його заступник.

Засідання Громадської  Ради  є правомірним, якщо на ньому присутні не менш як три  чверті ії складу.

Рішення Громадської  Ради  про присудження Премії приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Громадської  Ради.  У разі, якщо при голосуванні результати розподіляються порівну, то голос Голови  Громадської  Ради  є  вирішальним.

8. На здобуття  Премії  щорічно  до 1 вересня подаються  до Громадської  Ради:

- клопотання  про присудження Премії з короткою характеристикою твору та його автора;

- примірник твору на матеріальному носієві  з підтвердженням його оприлюднення;

- копія паспорта;

- ідентифікаційній код  (для громадяни  України).

9. Днем висунення твору на здобуття Премії вважається день подачі документів, зазначених в пункті 8 цього Положення.

10. Організаційне забезпечення роботи Громадської  Ради, у тому числі приймання та підготовку документів, зазначених у пункті 8 цього Положення, здійснює Оргкомітет Премії.

11. Виплата Премії здійснюється відповідно до наказу ТОВ «УПГ»  на підставі рішення Громадської  Ради.

12. Опис диплома лауреата Премії затверджується Головним  редактором газети «День» на підставі  рішення  Громадської  Ради  .

13. Особі, якій присуджується Премія, вручається диплом, а також грошова винагорода.

14. Диплом лауреата  Премії вручається в урочистій атмосфері.

 

Голова  організаційного  комітету