Коли надія перевищує страх, то вона породжує відвагу.
Георгій Кониський, український письменник, проповідник, церковний і культурний діяч

Юрій Терещенко

Статті автора

12.02.2021 - 10:26
Закінчення. Початок читайте «День», №№ 14-15, 19-20   Ідею української державності в тісному зв’язку з Польщею передбачав реанімувати представник давнього полонізованого українського аристократичного роду князь Адам Чарторийський. На початку століття він був, як вже...
05.02.2021 - 11:06
Продовження. Початок читайте «День» №14-15 «Польщизна» численної магнатерії і шляхти мирно співіснувала з їхньою «українськістю» і була підставою для формування цією верствою союзу з Польщею у протиборстві з Москвою. Коронний гетьман Станіслав Жолкевський (ХVІІ...
29.01.2021 - 10:06
Після трьох поділів Речі Посполитої російська влада поставила завдання перетворити Правобережжя, Волинь та Поділля на уніфіковану з імперією звичайну провінційну складову. В процесі інтеграції царизм мусив рахуватися з польською аристократичною верствою, яка посідала найбільш впливові позиції в...
08.10.2020 - 16:15
Закінчення. Початок читайте «День»  №176-177, 181-182, 186-187В Україні постійно відбувалося зростання чисельності козацтва та поширення покозачення населення, яке відмовлялося підпорядковуватися польській адміністрації. Річ Посполита опинилася, таким чином, перед фактом творення...
02.10.2020 - 10:07
Продовження. Початок читайте «День», №№ 176-177, 181-182Володислав поводився майже як суверенний володар Галичини; він мав власні інсигнії, монету і навіть вживав титул «господар Руської землі, вічний дідич і самодержавець». Однак у 1387 р., скориставшись міжусобицями в...
24.09.2020 - 17:32
У цей період відбувається складний процес «осідання» князівсько-дружинницької еліти на землі, посилення наступу на общину, формування васальних відносин у середовищі панівного класу, майнових прав різних верств тощо. Починається інтенсивне розростання боярсько-дружинницької верстви...
17.09.2020 - 16:22
Проголошення незалежності України у серпні 1991 р. ще не означає завершення національно-визвольного процесу. Його розвиток продовжується й у наші дні. Зміст сучасної політичної боротьби і захист від російської агресії зводиться фактично до того, чи існувати Україні як незалежній державі, чи вона...
07.08.2020 - 10:21
Закінчення. Початок читайте «День» №137-138, 142-143Творчість Т.Г.Шевченка, його громадсько-політична діяльність відіграли виняткову роль в українському русі. Стихійні процеси національного відродження, пов’язані з творчістю і культурно-просвітницькою діяльністю українських...
30.07.2020 - 17:55
Продовження. Початок читайте «День» №137-138Контакти Т.Шевченка з представниками української аристократії почалися ще в Петербурзі. Досить сказати, що саме поміщик Лохвицького і Лубенського повітів, нащадок відомого козацько-старшинського роду Петро Мартос, з яким поет познайомився...
23.07.2020 - 18:04
В численних українських аристократичних родинах протягом усього ХІХ — початку ХХ ст., причому як на теренах колишньої Гетьманщини, так і у Правобережній Україні та її західних регіонах, помітними є спільні чинники формування і зміцнення їхньої «українськості». Значною мірою вона...

Сторінки